Op tijd invullen

Neem de vragen van de eigen verklaring ruim op tijd door. Je moet deze zelf aanvragen via mijn.Cbr.nl. Indien je 1 of meer van de vragen met JA moet beantwoorden, kunnen er enkele weken of zelfs maanden overheen gaan voordat je rijschool je examenaanvraag kan indienen.

Eigen Verklaring (EV) informatie

Iedereen die een rijexamen aflegt, moet over een ingevulde “Eigen Verklaring” (EV) beschikken. De eigen verklaring is een lijst met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het is strafbaar de eigen verklaring niet naar waarheid in te vullen (volgens artikel 114 van de Wegenverkeerswet). Bovendien kan het niet naar waarheid invullen van je eigen verklaring leiden tot problemen met je verzekering als je bijvoorbeeld bij een aanrijding betrokken raakt. Zelfs als je geen schuld aan hebt aan de aanrijding!

Eigen verklaring aanvragen

Per 1 november 2017, dient de kandidaat de eigen verklaring digitaal via mijn.cbr.nl aan te vragen. Hierbij is een DigiD en bijbehorend wachtwoord nodig.

1 of meer vragen met JA beantwoord op de eigen verklaring

Zowel met als zonder geneeskundige verklaring van je behandelend arts, kan het CBR je doorverwijzen naar een door hun aangewezen specialist (bijvoorbeeld een oogarts of een neuroloog). Let op: eventuele kosten die je maakt voor dit consult zijn voor eigen rekening en kan je niet terugvragen bij het CBR. Zelfs na zo’n medisch consult (met een positieve uitslag) word je in principe nog opgeroepen voor een rijtest. Deze rijtest is weliswaar gratis, maar je rijschool zal wel kosten in rekening brengen voor de huur van de lesauto en de tijd van je rijinstructeur.

Zodra alle medische informatie binnen is, bepaalt het CBR of je geschikt bent om aan het verkeer deel te nemen. Het komt zeer zelden voor dat dit niet het geval is. Heb je een handicap, dan kan het wel voorkomen dat je van het Cbr alleen in een aangepast voertuig mag rijden. Je kan hier meer over lezen op de website van het CBR.

De vragen op de Eigen Verklaring

Lijdt u of hebt u geleden aan epilepsie, ernstige hyperventilatie, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid of andere bewustzijnsstoornissen?

Lijdt u of hebt u geleden aan evenwichtsstoornissen of duizelingen?

Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte of een ziekte van het zenuwstelsel?

Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medische onderzocht of onder behandeling geweest?

Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekte, verhoogde bloeddruk, nierziekte en longziekte of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

Hebt u een functiebeperking waardoor het normale gebruik van arm, hand of vingers, dan wel van bijbehorende gewrichten, beperkt of afwezig is?

Hebt u een functiebeperking waardoor het normale gebruik van een been of voet, dan wel van bijbehorende gewrichten beperkt of afwezig is?

Hebt u een verminderd gezichtsvermogen van één of beide ogen, zelfs als u gebruikt maakt van een bril of contactlenzen?

Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest van een oogarts of hebt u een oogoperatie of laserbehandeling van de ogen ondergaan?

Gebruikt u geneesmiddelen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen, opwekmiddelen en dergelijke?

Hebt u nog andere aandoeningen of ziekten die het besturen van motorvoertuigen bemoeilijken en waarvoor mogelijk speciale voorzieningen nodig zijn?