Machtig Autorijschool Ron Bosvelt met DigiD
Rijschoolnummer CBR: 9247N5

Voordat Rijschool Ron Bosvelt het praktijkexamen voor jou kan aanvragen moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Het voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als wij een praktijkexamen of toets voor je hebben gereserveerd of wanneer deze is verschoven. Het machtigen doe met DigiD. DigiD is jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd.

Rijschool Ron Bosvelt Machtigen

Tip bij het aanvragen van jouw DigiD

Noteer bij de aanvraag van jouw DigiD de door jou gekozen gebruikersnaam. Deze heb je samen met de per post te ontvangen activeringscode nodig om jouw DigiD te activeren. Als je deze vergeet kunt je namelijk pas na 20 dagen een nieuwe aanvraag voor DigiD indienen!

Reservering

Rijschool Ron Bosvelt verzorgt vervolgens de aanvraag van het praktijkexamen. Je kunt daarbij altijd aangeven wanneer jij examen wilt doen. Bij de examenaanvraag hoort jouw eigen verklaring, een formulier met tien vragen over je gezondheid. Dit formulier wordt door ons digitaal naar het CBR verzonden, tenzij je een of meerdere vragen met ‘Ja’ moet beantwoorden. In dat geval vul je een papieren eigen verklaring in, die wij vervolgens naar het CBR sturen.
Het rijschoolnummer van Rijschool Ron Bosvelt is: 9247N5

Het praktijkexamen

Een gewoon praktijkexamen duurt 55 minuten. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent (ongeveer 15 minuten). Dat geeft rust, zo vlak voor je examen. Ga zitten tot je examinator je roept. Je rijinstructeur mag in de meeste gevallen meerijden en aanwezig zijn bij het eindgesprek met de examinator. Soms kan de instructeur niet meerijden omdat een tweede CBR-medewerker het examen bijwoont, bijvoorbeeld vanwege coaching van de examinator. Hierover word je dan vooraf aan je examen geïnformeerd.

Het examen verloopt zo:

Je maakt eerst kennis met de examinator. Die legt uit hoe je examen verloopt. Hij vraagt je naar het formulier ‘Zelfreflectie’. Dit formulier bespreken jullie met elkaar na afloop van het examen.

Je examinator controleert je identiteitsbewijs. Ook checkt hij of je bent geslaagd voor je theorie-examen.
Vervolgens doe je op het parkeerterrein een ogentest. Daarbij moet je het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.
Daarna stelt je examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard.
Hierna begint de rit. Een deel hiervan (ongeveer 10 – 15 minuten) rij je zelfstandig naar een bepaalde bestemming.
De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

  • je beheersing van de auto
  • kijkgedrag
  • of je goed voorrang verleent
  • inhalen
  • in- en uitvoegen
  • rijden op kruispunten en rotondes
  • bijzondere verrichtingen

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent.

Eigen Verklaring (EV)

Voordat je praktijkexamen kunt aanvragen moet je de medische eigen verklaring (EV) invullen op de site van het CBR. Voor meer informatie zie www.cbr.nl/11190.pp.

De EV bestaat uit een aantal vragen over je gezondheid. Kunnen al deze vragen met” nee” worden beantwoord dan kun je met dit formulier je rijbewijs aanvragen. Het CBR brengt hiervoor wel kosten in rekening.