De veilige rijschool

Veiligheid in het verkeer is voor ons het allerbelangrijkste. We besteden daarom veel aandacht aan het leren anticiperen in situaties van druk verkeer.
Ook is er speciale aandacht voor het onvoorspelbare gedrag van andere weggebruikers.
Onze missie is alleen geslaagd als wij erin slagen een veilige verkeersdeelnemer af te leveren.

Als een leerling moeite heeft met één van de onderdelen veiligheid en/of anticipatie, dan gaan we meer tijd inruimen om juist die aspecten nog uitgebreider toe te lichten.